Środa, 8.2.2023
Name days: Paweł / Piotr / Sylwia
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Lekcja chemii w języku angielskim

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W dniu 29.05.2018r.  odbyła się interdyscyplinarna lekcja otwarta z chemii i języka angielskiego, w której uczestniczyło 16 uczniów z klas III gimnazjum oraz zaproszeni goście: pani dyrektor Katarzyna Kaźmierczak, nauczyciele oraz rodzice. Lekcja została przygotowana przez p. Agnieszkę Sokołowską oraz p. Sylwię Naskręcką w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Nauczanie przedmiotów ścisłych w języku angielskim”. Temat zajęć brzmiał: „Water – a woderful liquid”, czyli „Woda – cudowna ciecz”. Celem lekcji było powtórzenie wiadomości o wodzie oraz zastosowanie języka angielskiego w praktyce.

Na zajęciach uczniowie pracowali w grupach 4-osobowych. Każda grupa otrzymała zestaw pytań do opracowania. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie plakatu i zaprezentowanie wyników swojej pracy na forum klasy. Uczniowie grupy pierwszej opracowali i omówili pojęcie wody, przedstawili wzór strukturalny i sumaryczny oraz stany skupienia. Członkowie grupy drugiej zaprezentowali właściwości fizyczne wody, rodzaje wód w przyrodzie oraz procesy fizyczne jakim ulega woda w przyrodzie. Uczniowie grupy trzeciej przeprowadzili i omówili doświadczenia mieszając cukier, mąkę oraz białko jaja kurzego z wodą. Członkowie grupy czwartej omówili znaczenie wody w przyrodzie, źródła zanieczyszczeń wody, sposoby jej oczyszczania oraz wyjaśnili dlaczego woda jest najpopularniejszym rozpuszczalnikiem.

Wszyscy gimnazjaliści potrafili połączyć wiadomości chemiczne z umiejętnościami językowymi i znakomicie poradzili sobie z zaprezentowaniem wybranych zagadnień.

Kolejnym etapem lekcji było zaśpiewanie piosenki „Water cycle” oraz gra interaktywna „Milionerzy”, w której uczniowie rywalizując między sobą sprawdzili swoją wiedzę ze znajomości pojęć i zwrotów chemicznych.

Na zakończenie dokonano ewaluacji. Wszyscy uczniowie uznali, że taki rodzaj zajęć pozwala na powtórzenie i utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości oraz przećwiczenie kluczowych umiejętności.

Uczniowie oraz zaproszeni goście wyrazili pozytywne opinie na temat lekcji, której nietypowa forma zaciekawiła wszystkich obserwatorów.

Galeria Zdjęć