Środa, 29.5.2024
Name days: Magdalena / Maksymilian / Urszula

Ćwiczenia dla uczniów rozwijające inteligencje wielorakie

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Inteligencja muzyczna

 1. Nauczyciel wystukuje długopisem rytm, a zadaniem uczniów jest powtórzenie go tak dokładnie, jak tylko umieją.
 2. Nauczyciel gra na instrumencie jakąś melodię i przerywa ją w połowie. Zadaniem uczniów jest dokończenie jej w dowolny sposób wedle własnej intencji.
 3. Nauczyciel gra dwa dźwięki o różnej długości, zadaniem uczniów jest określenie, który był dłuższy, a który krótszy.
 4. Nauczyciel gra kilkakrotnie niezbyt długa melodię, z zadaniem uczniów jest dopisanie do niej pasującego tekstu.
 5. Nauczyciel gra dwa dźwięki o różnym poziomie głośności, zadaniem uczniów jest określenie, który był głośniejszy.
 6. Nauczyciel daje uczniom różne fragmenty tekstu – wiersze i nie tylko, a ich zadaniem jest je zaśpiewać na znaną lub wymyśloną melodię.

 

Inteligencja przestrzenna

 1. Zadaniem jest zaprojektowanie (na papierze) komfortowego, spełniającego wszystkie potrzeby, mieszkania i umeblowanie go.
 2. Lepienie z plasteliny konkretnego przedmiotu  z zamkniętymi oczami.
 3. Nauczyciel wraz z uczniami układa w klasie labirynt. Może on być wykonany z krzeseł, ławek, a nawet samych uczniów. Ich zadaniem jest zapamiętanie jego trasy, a następnie pokonanie jej z zamkniętymi oczami.
 4. Wykorzystanie tego samego labiryntu: uczeń ma pokonać labirynt z zamkniętymi oczami wedle słownych instrukcji kolegi.
 5. Rysowanie z pamięci mapy prowadzącej z domu do szkoły lub w inne miejsce.
 6. Zapamiętanie mapy, jak najbardziej szczegółowo  i odtwarzanie jej z pamięci.

 

Inteligencja cielesno-kinestetyczna

 1. Rysowanie bez odrywania ołówka od kartki.
 2. Stanie na jednej nodze w najwygodniejszej dla siebie pozycji tak długo jak tylko potrafisz.
 3. Narysuj linię startu i klika linii mety. Skacz tak aby wylądować dokładnie na linii mety.
 4. Przygotuj pęsetę i kilka przedmiotów (kawałek kartki, śrubkę, ziarnko ryżu itp.). Twoim zadaniem jest przemieszczenie przedmiotu za pomocą pęsety z jednego pojemnika do drugiego.
 5. Nawlekanie koralików, przy użyciu igły, na nitkę jedną ręką.
 6. Pokonywanie dowolnego labiryntu z jakimś przedmiotem na głowie (woreczek, książka itp.)

 

Inteligencja interpersonalna.

 1. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie fragmentu dzieła literackiego, a następnie o najdokładniejsze scharakteryzowanie uczuć i emocji przezywanych przez bohaterów.
 2. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie fragmentu dialogu, a następnie o dokończenie go ze zwróceniem uwagi na nastrój, poglądy i sposób wypowiadania się bohaterów.
 3. Nauczyciel przedstawia uczniom bardzo konkretną scenę (np. dostrzegają człowieka leżącego na ulicy). Ich zadaniem jest podanie co najmniej kilku alternatywnych wyjaśnień sytuacji.
 4. Nauczyciel proponuje dyskusje na trudny temat. Następnie uczniowie losują, po której stronie dyskusji mają stanąć. Ich zadaniem jest odbycie merytorycznej dyskusji.
 5. Nauczyciel przedstawia uczniom scenę konfliktu. Zadaniem uczniów jest wymyślenie jak największej liczby argumentów dla obu stron.
 6. Każdy z uczniów ma za zadanie opowiedzieć o swojej pasji.

 

Inteligencja intrapersonalna

Celem ćwiczeń jest dowiedzenie się jak najwięcej o sobie samym. W tym celu dokończ zdania:

 1. Marzę o …
 2. Najbardziej nie lubię, gdy …
 3. Za rok chciałbym …
 4. Za 10 lat chciałbym …
 5. Najbardziej w sobie lubię …
 6. Najbardziej w sobie nie lubię …
 7. Mają najmocniejszą stroną jest …
 8. Moją najsłabszą stroną jest …
 9. Inni lubią mnie za …

 

Inteligencja językowa

 1. Napisz wiersz o konkretnym układzie rymów, np. abba.
 2. Nauczyciel przygotowuje dla uczniów wiersze, które zostają przecięte w połowie. Zadaniem uczniów jest dokończenie ich z zachowaniem stylu i metryki oryginału.
 3. Napisz krótkie opowiadanie, w którym każdy wyraz będzie się zaczynał od kolejnej litery alfabetu.
 4. Nauczyciel prosi uczniów o zapisanie 10 dowolnych, przychodzących im na myśl słów. Zadanie polega na napisaniu opowiadania, w którym słowa te będą istotnymi elementami.
 5. Znajdź jak najwięcej rymów do określonego słowa. Napisz wiersz, w którym każda z linijek kończyłaby się jednym z rymujących się słów.

 

Oprac. M. Stanek-Moś, na podstawie artykułu w „Głosie Pedagogicznym”, z grudnia 2013r.

Galeria Zdjęć