Środa, 19.6.2024
Name days: Sylwia / Juliann / Gerwazy

UWAGA KONKURS!

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Ogłaszamy konkurs profilaktyczny „Młodość wolna od substancji psychoaktywnych”. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego życia wśród dzieci i młodzieży, uświadamianie zagrożeń związanych z używaniem papierosów, alkoholu, narkotyków i  dopalaczy oraz zaangażowanie uczniów w działania profilaktyczne.

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Ociążu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie jednej z poniższych prac:

  • Ulotki profilaktycznej (ulotka powinna zwierać hasło, część informacyjną na temat sposobów przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi,  wskazanie negatywnych konsekwencji uzależnień, rzutujących na dalsze życie młodego człowieka oraz część graficzną wykonaną dowolną techniką).
  • Prezentacji multimedialnej (prezentacja powinna zawierać część informacyjną na temat sposobów przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi,  wskazanie negatywnych konsekwencji uzależnień, rzutujących na dalsze życie młodego człowieka; prezentacja multimedialna może zawierać fotografie, fragmenty filmów, schematy itp.).

Dopuszczalne jest przygotowanie pracy przez dwuosobowe drużyny.

Prace (opisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów) prosimy składać do 15 marca 2021r w sekretariacie szkoły lub u  pedagoga szkolnego.

Co będziemy oceniać? Prace konkursowe będą oceniane pod względem merytorycznym (poprawności informacji w nich zawartych) oraz estetycznym.

Uczniowie/drużyny, które zajmą miejsca na podium otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy naszych zdolnych Uczniów do udziału w konkursie!

                                                                                                                             M. Stanek-Moś

 

 

 

Galeria Zdjęć