Środa, 19.6.2024
Name days: Sylwia / Juliann / Gerwazy

CERTYFIKAT „SZKOLNY KLUB EKOLOGÓW”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

We wrześniu 2021r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Agnieszki Sokołowskiej przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny Klub Ekologów” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków segregacji odpadów oraz zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu.

Przystępując do konkursu, który trwał do lutego 2022r. i przyjęliśmy na siebie realizację siedmiu zadań poddawanych ocenie punktowej w skali od 0 do 10. Zadania konkursowe obejmowały:

  • Zorganizowanie przez nauczyciela akcji sprzątania świata.
  • Opracowanie przez nauczyciela testu ekologicznego dla uczniów i przeprowadzenie konkursu z jego wykorzystaniem.
  • Zorganizowanie konkursu plastycznego „EKOLOGIA na co dzień” z uwzględnieniem segregacji i/lub recyklingu.
  • Prowadzenie zajęć plastycznych „Coś z niczego”, których celem było nadawanie starym rzeczom nowych zastosowań.
  • Prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Moja EKO-szkoła”, która informowała o akcjach ekologicznych prowadzonych w szkole.
  • Zorganizowanie przez uczniów dla uczniów mini-wykładów (minimum 3 spotkania) na temat segregacji odpadów i recyklingu.
  • Odbycie kursu pt. „Opiekun Szkolnego Klubu Ekologów” przez koordynatora projektu  p. Agnieszkę Sokołowską.

Różnorodność zadań objętych konkursem pozwoliła na zaangażowanie dużej liczby uczniów z różnych grup wiekowych. Uczniowie nie tylko poszerzyli wiedzę ekologiczną, ale mogli również rozwijać swoje uzdolnienia plastyczne, kreatywność oraz kształtować umiejętność współpracy w grupie.

Wykonanie powyższych zadań zostało ocenione na maksymalną liczbę punktów, a nasza szkoła w marcu br. zdobyła tytuł: „Szkolny Klub Ekologów”.

Galeria Zdjęć