Środa, 29.5.2024
Name days: Magdalena / Maksymilian / Urszula

Loguj się z głową - realizacja programu profilaktyki

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Media elektroniczne na stałe już zagościły w naszym życiu. Za ich pośrednictwem oraz dzięki Internetowi porozumiewamy się, uczymy, zdobywamy informacje, robimy zakupy. Dzięki naszym rodzicom i nauczycielom dowiadujemy się w jaki sposób bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z najnowszych technologii. Wiemy też, że tak powszechne korzystanie z sieci niesie wiele zagrożeń. Ciągle uczymy się je rozpoznawać i im przeciwdziałać. W ciągu ostatnich kilku tygodni pomogły w tym zajęcia przeprowadzone przez pedagoga szkolnego w ramach realizacji programu profilaktycznego „Loguj się z głową”, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej i uzyskał opinię programu spełniającego standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych, które są zgodne z założeniami systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w cyklu zajęć dostosowanych do ich wieku (kl. IV-VI i VII-VIII), podczas których nie tylko uczyli się w jaki sposób rozpoznać zagrożenia wynikające z częstego korzystania z mediów elektronicznych, ale przede wszystkim poznawali siebie, rozpoznawali emocje swoje i rówieśników, ćwiczyli metody radzenia sobie ze stresem. Lekcje sprzyjały więc kształtowaniu postaw i zdobywaniu narzędzi pomocnych w bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu oraz chroniących młodych ludzi przed e-uzależnieniami. Dodatkowo zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem zdalnych metod aktywnych, uczniowie pracowali, wykorzystując TIK.

M. Stanek-Moś


Galeria Zdjęć