Sunday, 16.6.2024
Name days: Alina / Aneta / Justyna

Prawidłowy rozwój mowy dziecka

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Mowa jest aktem porozumiewania się ludzi między sobą i dlatego jej rola w kontaktach społecznych jest bardzo ważna. Dziecko dzięki mowie poznaje  świat, potrafi wyrażać swoje potrzeby, uczucie, emocje, spostrzeżenia. Stąd bardzo ważny jest jej prawidłowy rozwój. Rodzice, a później nauczyciele w przedszkolu powinni wiedzieć, na jakim etapie rozwoju mowy znajduje się dziecko aby w porę dostrzec ewentualne nieprawidłowości i we właściwy sposób pomóc dziecku lub wspierać rozwój jego mowy.

    Rozwój mowy dziecka przebiega w kilku etapach:

 - okres melodii (0 – 1 r.ż.)

 - okres wyrazu (1 – 2 r.ż.)

 - okres zdania (2 – 3 r.ż.)

 - okres swoistej mowy dziecięcej (3 – 7 r.ż.)

Jak widać z powyższego podziału dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym znajduje się w okresie swoistej mowy dziecięcej. Trzylatek powinien porozumiewać się z otoczeniem za pomocą zdań lecz nie musi realizować prawidłowo wszystkich głosek. Typowy zasób głoskowy trzylatka to:

  - wszystkie samogłoski: a, e, o, u, i, y, ę, ą

 - spółgłoski: p, b, m, n, ł, f, w, t, d, l, ś, ć, ź, ń, k, g, h

Umiejętności wymowy pozostałych spółgłosek dziecko nabywa:

 -  w wieku 3-4 lat :s, z, c, dz

 - w wieku 4 – 6 lat: sz, ż, cz, dż, r

Oczywiście nabywanie umiejętności mówienia i prawidłowej realizacji głosek jest rzeczą indywidualną i dopuszczalne są kilkumiesięczne różnice w rozwoju mowy dzieci. Należy jednak obserwować uważnie dzieci i w porę reagować na wszystkie nieprawidłowości, które pojawią się w zakresie realizacji głosek i mowy.

     Warto również pomagać dziecku w czasie rozwoju i kształtowania mowy poprzez np. odpowiednie mówienie do dziecka, opowiadanie mu świata, który go otacza oraz ćwiczenia wymowy.

Oprac. M. Stanek-Moś na podstawie E. Sachajska „Uczymy poprawnej wymowy”.


Galeria Zdjęć