Saturday, 24.2.2024
Name days: Marek / Bogusz / Maciej

Twoje dane - Twoja sprawa

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.  Program edukacyjny o tej nazwie będziemy realizować w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Celem programu jest wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce oraz wzrost ich kompetencji w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. Natomiast uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Program #TwojedaneTwojasprawa doskonale wpisuje się w jeden z tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa: rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształtuje także kompetencje kluczowe. Jako uczestnicy projektu zostaliśmy zobowiązani do wykonania określonych zadań: uczestniczenie szkolnego koordynatora akcji w szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych; przeszkolenie w tym zakresie wszystkich nauczycieli w szkole; przeprowadzenie lekcji lub dowolnych inicjatyw propagujących ideę programu i realizujących jej cel;  przesyłanie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest inicjatorem programu, opisów działań w ramach programu w naszej szkole oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji programu w naszej szkole. Ponadto ważnym punktem jest włączenie się w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.  Mam nadzieję, że w ramach programu uda nam się przeprowadzić ciekawe lekcje i poszerzyć naszą wiedzę dotyczącą prywatności i ochrony danych osobowych.

 M. Stanek-Moś

Galeria Zdjęć