Saturday, 13.7.2024
Name days: Daniela / Henryk / Małgorzata

Realizacja projektu „Pozwólmy Ziemi Oddychać” w szkole w Ociążu trwa

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Fundacji PKO BP pod hasłem „Pozwólmy Ziemi Oddychać” i otrzymała grant w wysokości 10 tys. złotych. Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna, podniesienie wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza oraz nasadzanie młodych drzewek. Wiosną tego roku zrealizowano już kilka zadań w ramach tego przedsięwzięcia. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce i zajęciach edukacyjnych w Wojewódzkim Centrum Recyklingu w Jarocinie. Mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem zakładu, który jest największą instalacją mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Z pomocą uczniów i rodziców założono przyszkolny ogródek kwiatowo – warzywny. W ramach zajęć szkolnych dzieci poznają cykl rozwojowy roślin, rozwijają umiejętność planowania i pracy w zespole. 14 czerwca przy sprzyjającej aurze uczniowie wspólnie z wolontariuszami Fundacji PKO BP nasadzali młode drzewka wokół trawiastego boiska sportowego. Wśród sadzonek znalazły się: klony, bzy i świerk.

Teren przyszkolny pięknieje a uczestnicy projektu zdobywają nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności.


Galeria Zdjęć