Piątek, 23.2.2024
Name days: Damian / Roman / Izabela

Wybór patrona

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Ociążu na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2000 roku podjęła decyzję o rozpoczęciu pracy dydaktyczno–wychowawczej nad wyborem patrona szkoły i nadaniem szkole imienia. W trakcie obrad powołano Zespół Wyboru Patrona Szkoły, który kierował pracami składającymi się na dwa etapy działań.

I   ETAP

Członkowie zespołu opracowali projekt wyboru patrona szkoły pt. „Człowiek prawy i szlachetny patronem naszej szkoły”. Zgodnie z założeniami projektu opracowano anonimową ankietę celem której było wyłonienie sylwetek kandydatów na patrona szkoły. Została ona przeprowadzona wśród uczniów w czasie godzin wychowawczych, na spotkaniach z rodzicami oraz wśród nauczycieli. Zespół opracowujący wyniki ankiety z satysfakcją stwierdził, że młodzież preferuje takie cechy jak: miłość, dobroć, odpowiedzialność i tolerancja w szerokim znaczeniu tego słowa.

W wyniku przeprowadzonej ankiety wyłoniono kandydatów na patrona szkoły. Znaleźli się wśród nich: Matka Teresa z  Kalkuty, Jan Paweł II, ks. Władysław Mączkowski, Janusz Korczak, Jan Nepomucen Niemojowski. Członkowie Zespołu  Wyboru Patrona Szkoły opracowali biografie poszczególnych kandydatów oraz przygotowali gazetkę ścienną w holu szkoły. Natomiast wychowawcy klas na godzinach wychowawczych zapoznali uczniów z sylwetkami poszczególnych kandydatów.

Działania szkoły poparli rodzice, którzy również brali udział w wyborze patrona szkoły. W czasie spotkań  mogli oddać swój głos za pomocą opracowanych w tym celu kart do głosowania. Była to pierwsza tura głosowania.   6 grudnia 2000 r. odbyła się druga tura wyborów patrona szkoły. Wybierali wówczas uczniowie. Z tej okazji przybyło wielu  znakomitych gości. Wzięli oni udział w uroczystej akademii a Komisja Wyborcza liczyła oddane głosy. Z zapartym tchem społeczność szkolna czekała na wyniki głosowania. Kiedy przewodnicząca Komisji Wyborczej ogłosiła, że w wyniku głosowania patronem szkoły został Jan Paweł II rozległy się gromkie brawa. Od tego momentu rozpoczął się II etap prac.

II    ETAP

Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna zwróciły się z prośbą do Rady Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach o nadanie szkole imienia. Rada Gminy i Miasta z kolei zwróciła się do abp. Józefa Kowalczyka nuncjusza apostolskiego w sprawie akceptacji i uzyskania zgody na nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ociążu imienia Jana  Pawła II. Arcybiskup Józef Kowalczyk będąc przedstawicielem Watykanu w Polsce pośredniczył u Ojca Świętego i uzyskał  stosowne pozwolenie. Jednocześnie dyrekcja szkoły podjęła starania w Watykanie za pośrednictwem biskupa Stanisława Dziwisza o uzyskanie audiencji u Ojca Świętego. W dniach od 27 kwietnia do 3 maja 2001 r. odbyła się wycieczka do Włoch  w, której uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Jej głównym celem był udział w audiencji generalnej w dniu 2 maja  2001 r. W czasie jej trwania pięcioosobowa delegacja w skład, której wchodzili przedstawiciele uczniów, nauczycieli i  rodziców udała się z tablicą pamiątkową do Ojca Świętego. Uchwała Nr XXX/177/01 z dnia 11 maja 2001 r. Rada Gminy i Miasta nadała Szkole Podstawowej i Gimnazjum imię Jana Pawła II. W uroczystej sesji brali udział przedstawiciele rodziców,  uczniów i nauczycieli, a wrażeniami ze spotkania z Ojcem Świętym dzieliła się dyrektor szkoły Maria Wojtaszek. W dniu  urodzin papieża - 18 maja, który stał się Dniem Patrona Szkoły odbył się I Interdyscyplinarny Bieg Patrolowy im. Jana Pawła  II, który wszedł na stałe do kalendarza imprez szkolnych. 3 września 2001 r. w szkole odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego połączona z uroczystym nadaniem szkole imienia oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi. Wraz z początkiem roku szkolnego kontynuowano prace nad tworzeniem tradycji i rytuału szkolnego. Rozpoczęto akcję  pozyskiwania środków finansowych na sztandar szkolny. W tym celu przeprowadzono liczne zbiórki pieniędzy, loterie  fantowe, dyskoteki oraz zabawy karnawałowe. Pozyskiwano również sponsorów. 17 maja 2002 r. w przeddzień Święta Patrona Szkoły odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru szkole. W uroczystości brały udział delegacje i poczty sztandarowe szkół noszących imię Jana Pawła II. Dzień później miał miejsce II Interdyscyplinarny Bieg Patrolowy, w którym uczestniczyły drużyny ze szkół noszących imię Jana Pawła II z terenu powiatu ostrowskiego. Puchary dla zwycięskich drużyn ufundowała Rada Rodziców.

Galeria Zdjęć