Czwartek, 5.12.2019
Name days: Bartosz / Norbert / Sabina
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Szkole koło teatralne „Maska”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie”

William Szekspir


Koła zainteresowań są formą działalności szkół, która dodatkowo, tj. poza zajęciami obowiązkowymi, umożliwia uczniom odkrywanie i rozwijanie swoich umiejętności, pożyteczne spędzanie wolnego czasu, prezentowanie swoich osiągnięć i umiejętności na forum szkoły, ale także w środowisku lokalnym.

Od początku pracy zawodowej prowadzę dodatkowe zajęcia rozbudzające zainteresowania artystyczne uczniów. Ponieważ cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, dlatego postanowiłam zorganizować zajęcia teatralne. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z nauczycielem plastyki oraz muzyki i chórem szkolnym. Nigdy nie stosowałam żadnej selekcji związanej ze zdolnościami, predyspozycjami, wychodząc z założenia, że najważniejsze są chęci, a każdy uczeń ma prawo spróbować swych sił i żadnemu nie wolno odbierać szansy zaistnienia w grupie młodych adeptów sztuki aktorskiej. W zespole znalazł się, m.in. chłopiec z zaburzeniami narządu ruchu oraz uczniowie bardzo cisi i nieśmiali. Miałam okazję w ten sposób obserwować, jak funkcjonują w grupie oraz rozwijają swoje zainteresowania. Sądzę, iż praca w zespole dała im bardzo wiele, a ci członkowie koła, którzy są w pełni sprawni i otwarci na innych, wiele zyskali, współpracując z kolegami czasem nieco słabszymi. To dobra szkoła tolerancji, akceptacji, współpracy, wzajemnej pomocy.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo. Uczestnicy zdobywają umiejętności recytacji, wczuwania się w sytuacje innych, wyrażania uczuć, przeżyć poprzez słowo, gest, mimikę czy ruch. Równolegle do pracy z tekstem, grą aktorską trwa nauka piosenek i przygotowanie dekoracji oraz kostiumów czy gromadzenie potrzebnych rekwizytów.

Szkolne Koło Teatralne „Maska” przygotowało wiele programów artystycznych, które można podzielić na następujące grupy: przedstawienia o wymowie religijnej związane z Patronem szkoły i nawiązujące do różnych tradycji oraz zwyczajów, spektakle o charakterze refleksyjnym, przedstawienia humorystyczne, ale także edukacyjne, m.in. o historii książki. Podejmujemy współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Wśród wielu programów artystycznych znalazły się projekty, które mogliśmy zaprezentować szerszemu środowisku, np. z okazji:

  • zjazdu Szkół Rodziny im. Jana Pawła II terenu Południowej Wielkopolski,

  • 10-lecia szkoły dla lokalnych władz i gości z zaprzyjaźnionych szkół z Berlina oraz ze Spremberga,

  • Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/13,

  • Inauguracji i zakończenia dwuletniego projektu „ Liczby rządzą światem”,

  • odbywającego się w naszej szkole etapu powiatowego XVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce,

  • corocznych jasełek dla środowiska lokalnego.

Efekty:

Małe formy teatralne realizowane w ramach Szkolnego Koła Teatralnego „Maska” umożliwiło młodzieży gimnazjalnej rozwijanie zainteresowań, a także nabywanie pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz pozbywanie się nieśmiałości i tremy przed publicznymi występami. Gimnazjaliści uczą się odpowiedzialności i współdziałania w większej grupie. Ponadto dzięki pracy w kole teatralnym, uczniowie mają większy kontakt z historią, kulturą, tradycją, sztuką, co procentuje w ich edukacji.  

Galeria Zdjęć