Saturday, 24.8.2019
Name days: Bartłomiej / Jerzy / Michalina
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Twoje dane - Twoja sprawa

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.”

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu w roku szkolnym 2012/2013 przystąpili do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.” Jest to przedsięwzięcie realizowane pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka od 2009 roku przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych oraz gimnazjów o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. Jednym z jego etapów jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół w pakiety edukacyjne zawierające m.in. materiały informacyjne dotyczące zasad ochrony danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne, służące realizacji Programu, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych  i otwartych postaw wśród uczniów i uczennic w wieku 7-16 lat. Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach, zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych m.in. na lekcji wychowawczej, historii, języka angielskiego, informatyce czy wos, oraz aktywne uczestnictwo uczniów i nauczycieli w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Cele Programu zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto Program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Przez cały rok szkolny uczniowie i nauczyciele podejmować będą różnego typu działania, przez które realizować będą wymienione wyżej cele projektu.

Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakładce: Edukacja lub GIODO dzieciom.

Link do strony internetowej GIODO: www.giodo.gov.pl

Galeria Zdjęć