Sunday, 2.10.2022
Name days: Aleksander / Sława / Teofil
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Szkoła dla każdego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szkoła dla każdego

Projekt systemowy "Szkoła dla

każdego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Z dniem 1 października 2011 roku nasza szkoła wraz z innymi szkołami podstawowymi z terenu naszej gminy przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła dla każdego„ w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych u uczniów klas I –III poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu zajęciami objętych zostało 64 uczniów. Prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (27), zajęcia logopedyczne(18) i zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjne(19) .

Harmonogram zajęć

lp.

rodzaj zajęć

dzień tygodnia

godzina

numer sali

osoba prowadząca

1.

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

wtorek

9.40 – 10.25

4

Dorota Nowaczyk

2.

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

czwartek

8.00 – 8.45

4

Dorota Nowaczyk

3.

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

poniedziałek

9.40 – 10.25

2

Ewa Bolach

4.

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

czwartek

9.40 – 10.25

2

Ewa Bolach

5.

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

poniedziałek

11.30 – 12.15

4

Jolanta Długiewicz

6.

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

piątek

11.30 – 12.15

6

Jolanta Długiewicz

7.

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

11.30- 13.15

gabinet pedagoga

Małgorzata Stanek - Moś

8.

Zajęcia logopedyczne

piątek

11.30 – 12.15

gabinet pedagoga

Małgorzata Stanek - Moś

9.

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

13.20 – 14.05

gabinet pedagoga

Karolina Nowakowska

10.

Zajęcia logopedyczne

piątek

12.30 – 13.15

gabinet pedagoga

Karolina Nowakowska

11.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

środa

13.20- 14.05

sala gimnastyczna

Kinga Jasińska

12.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

piątek

11.30 – 12.15

sala gimnastyczna

Kinga Jasińska

Szkolnym koordynatorem projektu jest wicedyrektor Grażyna Kucharska .

W galerii można zobaczyć zdjęcia z zajęć z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez p.Kingę Jasińską z wykorzystaniem nowego sprzętu, a także zajęcia prowadzone przez Panie: Jolantę Długiewicz, Ewę Bolach i Karolinę Nowakowską.

 

Galeria Zdjęć