Piątek, 22.9.2023
Name days: Maurycy / Ignacy / Tomasz
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

O projekcie

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

O projekcie

PROJEKT "LICZBY RZĄDZĄ ŚWIATEM"

Projekt „Liczby rządzą światem" realizowany jest przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w okresie od 1.09.2010r. do 30.06.2012r. w placówkach oświatowych:Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zmierzającego do przełamania niechęci do uczenia się, ukazania ważności liczby i priorytetów związanych z kształceniem matematycznym oraz zachęcenie do wyboru kierunków technicznych w dalszej nauce. Poznanie technik skutecznego uczenia się przez uczniów pozwoli im na odniesienie sukcesu w nauce szkolnej, a w przyszłości sukcesu zawodowego.

Projekt przewiduje realizację następujących zadań skierowanych do uczniów:

- zajęcia wyrównawcze matematyczno – informatyczne,

- zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- moduł edukacyjny na Politechnice Poznańskiej,

- moduł edukacyjny w liceum ogólnokształcącym,

- moduł przedsiębiorstwa technologicznego.

W naszej szkole w zajęciach, w ramach projektu, bierze udział 38 uczniów pod kierunkiem czworga nauczycieli: Anny Walczak, Jolanty Poprawskiej, Doroty Nowaczyk i Łukasza Menzla. Całością prac koordynuje pani dyrektor Katarzyna Kaźmierczak. Uczniowie pracują w sześciu grupach: trzy ośmioosobowe grupy uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, jedna ośmioosobowa grupa w zajęciach dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz dwa trzyosobowe zespoły w zajęciach psychoedukacyjnych. Zewnętrznym wyrazem tego, że w szkole realizowany jest projekt „Liczby rządzą światem" jest zmiana wystroju pracowni matematycznych, które zostały doposażone w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne oraz korytarzy, na których uczniowie pod kierunkiem mgr Małgorzaty Kempy umieścili wspaniałe dekoracje: bryły geometryczne, ważne wzory a także sylwetki słynnych matematyków.

Galeria Zdjęć