Poniedziałek, 11.12.2023
Name days: Artur / Stefan / Waldemar
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Nowatorskie formy współpracy naszego gimnazjum z uczelniami wyższymi

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDFWSPÓŁPRACA Z KATEDRĄ DYDAKTYKI CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

W roku szkolnym 2006 / 2007 nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Katedrą Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Współpraca ta polega na wyjazdach uczniów zdolnych na uczelnię w celu samodzielnego przeprowadzania doświadczeń oraz udziale w ciekawych wykładach czy pokazach prezentowanych przez pracowników wydziału. Młodzież naszego gimnazjum już pięciokrotnie uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych.

Tematem zajęć w Katedrze Dydaktyki Chemii było:

  1. Otrzymywanie i badanie właściwości wybranych gazów,

  2. Chemia organiczna cz.1 – alkohole, kwasy i aldehydy,

  3. Chemia organiczna cz.2 – estry, tłuszcze i węglowodany

  4. Uczniowie wzięli również udział w Łódzkim Festiwalu Nauki, Techniki i Sztukipt. Szkolny eksperyment chemiczny.

Głównym celem zajęć laboratoryjnych jest: pogłębianie wiedzy chemicznej, wdrażanie uczniów do samodzielnego wykonywania doświadczeń i bezpiecznej pracy laboratoryjnej, rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z przebiegu doświadczeń chemicznych, rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej, popularyzacji wiedzy chemicznej na terenie szkoły, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z podręcznikami i książkami popularnonaukowymi oraz rozwiązywania zadań chemicznych.

Warsztaty te uświadomiły wielu uczniom, że eksperyment może być fascynującą nauką. Tego typu zajęcia ułatwiają zdobywanie nowych doświadczeń i pogłębianie zainteresowań fizyczno-chemicznych uczniów.

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ

Współpraca z Politechniką Poznańską odbywa się w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Liczby rządzą światem”, którego celem było wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zmierzającego do przełamania niechęci do uczenia się, ukazania ważności liczby i priorytetów związanych z kształceniem matematycznym oraz zachęcenie do wyboru kierunków technicznych w dalszej nauce. Pierwsze zajęcia na uczelni odbyły się w listopadzie 2010roku, uczniowie mieli okazję poznać politechnikę poprzez niezwykle atrakcyjne zajęcia, które zostały dla nich zorganizowane na różnych wydziałach. Prymusi odwiedzili laboratoria Instytutu Technologii Mechanicznej, gdzie oglądali pokaz w wymiarze 3D, który jest używany do projektowania maszyn i urządzeń powstających w instytucie. Następnym ciekawym doświadczeniem była praca na komputerach na Wydziale Matematycznym. Uczniowie rozwiązywali różnego typu zadania przy użyciu specjalnie skonstruowanego programu. Kolejne zajęcia szczególnie zachwyciły chłopców, którzy mogli obejrzeć i wypróbować działanie silników samochodowych, a także obejrzeć w szczegółach inne elementy budowy aut. Jednak prawdziwą rewelacją okazały się zajęcia z fizyki i chemii, na których wykładowcy Politechniki Poznańskiej pokazali młodzieży obu szkół szereg doświadczeń.

Współpraca z uczelniami wyższymi kontynuowana będzie w obecnym roku szkolnym. Galeria Zdjęć