Czwartek, 6.10.2022
Name days: Artur / Bronisława / Monika
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Lekcja otwarta z matematyki

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Lekcja otwarta z matematyki

W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, mającego na celu wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, dnia 9 grudnia br. odbyła się lekcja koleżeńska z matematyki w klasie IIIc. Zajęcia prowadzili pani Anna Walczak i pan Szymon Fabiszczak. Lekcję obserwowała pani dyrektor oraz nauczyciele zespołu szkół. Tematem zajęć było obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można obliczyć wartość wyrażenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
Matematyka jest dziedziną wiedzy, która – właściwie poznana – ma ułatwić systematyzowanie i porządkowanie wiedzy, dostarczyć narzędzi ułatwiających uczenie się oraz być stosowana w praktyce życia codziennego. Ważne zatem jest, aby przedmiot ten przestał być dla młodzieży tak wysoce stresogenny jak dotychczas. W zmieniającej się wokół rzeczywistości wytwarzanie wśród uczniów przyjaznych uczuć wobec matematyki ma ogromne znaczenie na wszystkich etapach nauczania, a zwłaszcza w gimnazjum, które przygotowuje do dojrzałego wyboru dalszej ścieżki własnej edukacji. Równie ważne jest zachęcanie uczniów do korzystania z nowych technologii, ułatwiających pracę oraz będących źródłem różnych informacji. Jednocześnie należy kształtować świadomość, że komputer nie wyręcza człowieka, tylko ma mu pomagać. Należy zatem uczyć dzieci właściwego planowania i organizacji pracy oraz odpowiedzialności za jej wyniki.

Galeria Zdjęć