Piątek, 22.9.2023
Name days: Maurycy / Ignacy / Tomasz
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Ociążu przystąpili do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie ma także służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Konkurs trwać będzie do końca marca 2012 roku i polegać będzie na wykonaniu dziesięciu zadań konkursowych. W ramach tych zadań odbędą się między innymi spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i organizacji społecznych, a także zajęcia dotyczące substancji uzależniających, funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym otoczeniu, przestrzegania prawa. Jednym z zadań jest też konkurs na temat: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”. Wszystkie działania szkoły zostaną dokładnie opisane i przesłane w formie sprawozdań, filmów, zdjęć, prac uczniów do jury konkursu.

Warto dodać, że konkurs swoim patronatem objął Minister Sprawiedliwości RP, ponadto w Komitecie Honorowym Konkursu znaleźli się także Minister Edukacji RP, przedstawiciele sejmu i senatu, przedstawiciele stowarzyszeń nauczycielskich i kuratoriów oświaty, Komendant Główny Policji, rektorzy wielu wyższych uczelni oraz przedstawiciele różnorodnych organizacji społecznych i samorządów lokalnych.

Na koniec pozostaje tylko życzyć sobie powodzenia i wytrwałości w realizacji zadań konkursowych.

Strona internetowa konkursu: www.bezpieczna-szkola.com

Galeria Zdjęć