Środa, 28.9.2022
Name days: Bernardyna / Marek / Wacław
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Koło plastyczne

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Nasza szkoła znajduje się w Ociążu i jest otoczona malowniczymi krajobrazami pól i łąk. Uczniowie pochodzą z wielu okolicznych wsi i są do niej dowożeni szkolnym autobusem , co czasami utrudnia nam nasze spotkania. Tak więc większość przedstawionych prac powstała w plenerach plastycznych.

Zajęcia prowadzę od początku mojej pracy w tej szkole (2001 r.). Nasze działania pozwalają przede wszystkim młodym uczestnikom rozwinąć własne zainteresowania, umiejętności oraz zamiłowanie do tworzenia autorskich wizji plastycznych.

Staramy się pracować w różnych ciekawych i interesujących technikach takich jak: linoryt, drzeworyt, malowanie farbami olejnymi i pastelami, wykonywanie ikon, prace mieszanymi technikami, mozaiki ścienne, witraże na szkle, papieroplastyka, praca z gliną, co pozwala na rozwijanie nowych możliwości i zaangażowanie uczniów.

Tematyka dostosowana jest do różnych grup wiekowych: rozpoczynamy od ćwiczeń nad budową kompozycji, planowania na płaszczyźnie poprzez ćwiczenia ze światłocieniem, proporcjami, odwzorowywaniem reprodukcji, malarstwa plenerowego do tworzenia prac z wyobraźni (abstrakcyjnych).Dwa razy do roku przeprowadzamy wspomniane wcześniej plenery, które organizowane są w budynku naszej szkoły i poza nią. Młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczy, tworząc z wielką pasją i oddaniem prace, co pozwala im odkryć samych siebie.

W dniu 21.09. 2009 r. grupa uczniów biorących udział w szkolnym kółku plastycznym, miała okazję zobaczyć wystawę wojowników chińskich. Zbiory mieszczące się w sali nad Bankiem Ochrony Środowiska, koło Urzędu Miasta w Ostrowie obejmują niesamowitą ekspozycję replik żołnierzy chińskiej armii terakotowej cesarza Qin.

Wyjątkowe znalezisko zostało odnalezione przypadkowo ponad trzydzieści lat temu, liczy ono około siedemset tysięcy figur, z czego każda mierzy od 1.6 cm. do 2 metrów wysokości. Mogliśmy zobaczyć ponad 50 postaci przedstawiających łuczników, kuszników, żołnierzy piechoty oraz konie. Całość wrażenia dopełnia zarówno sposób przedstawionych posągów ich stroje, ilość, niepowtarzalne rysy twarzy jak i dopełniające całości oświetlenie oddające odpowiedni klimat oraz charakter.

Ponadto mieliśmy również okazję zobaczyć wystawę małej formy grafiki i ex librisu prezentowaną w ostrowskim ratuszu w Muzeum Miasta.

Od 2012 roku na zajęcia kółka plastycznego uczęszczają uczniowe z klas I-III. Spotykamy się raz w tygodniu w pracowni platycznej. Zajęcia mają na celu rozbudzić wraźliwość na piękno, a także poszerzyć horyzonty na nowe tematy związane ze sztuką.

Największym powodzeniem wśród dzieci cieszy się malowanie na dużych arkuszach oraz modelowanie w masie solnej, dlatego na każdych zajęciach dzieci udoskonalają te techniki.
Dodatkowo uczą się nowych technik: modelowania w różnych masach plastycznych, rysunku suchymi lub olejnymi pastelami, collage, grafiki itp.
Oprócz tego dzieci mają możliwość wykonania prac plastycznych, a także różnych dekoracji, które wykorzystywane są na wszelkiego rodzaju uroczystości szkolne.

W 2013 roku kółko plastyczne jest przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia odbywają się w pracowni platycznej raz na dwa tygodnie i trwają dwie godziny. Uczestnicy doskonalą techniki malowania farbami olejnymi. W grudniu uczniowie zajmowali się wykonaniem wystroju świątecznego całej szkoły, a także brali udział w dwóch konkursach plastycznych. Pierwszy konkurs obejmował wykonanie stroika świątecznego, a drugi wykonanie choinki metodą wydzieranki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku stycznia 2014 roku.


Galeria Zdjęć