Saturday, 24.2.2024
Name days: Marek / Bogusz / Maciej

Animacje językowe cz.1

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Animacje językowe z wykorzystaniem chusty KLANZY

1. Czy wiesz co to jest animacja językowa?

Animacja językowa rozwinęła się w Polsce w latach 90-tych na potrzeby międzynarodowych spotkań młodzieży. Stanowi ważny element edukacji międzykulturowej i ułatwia kooperację i integrację grupy. Zadaniem animacji językowej jest wspieranie komunikacji oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na inny język i kulturę. Aktywne metody animacji pokazują także jak kreatywnie i w ciekawy sposób nauczać i uczyć się języka obcego.

2. Jakie korzyści wynikają ze stosowania animacji językowej?
• Efektywniejsza nauka poprzez zabawę
• Przełamywanie oporów/ barier komunikacyjnych
• Łatwe przyswajanie najpopularniejszych zwrotów w języku obcym
• Wspieranie dynamiki grupowej
• Wspieranie celów spotkań międzykulturowych

3.Kłopoty z komunikacją?

Pamiętasz tę chwilę, gdy pierwszy raz zetknąłeś się z obcokrajowcem? Nagle znalazłeś się w sytuacji, w której musiałeś sprawdzić swoją znajomość niemieckiego czy angielskiego? Bariera komunikacyjna nie jest

niczym niezwykłym - nawet śmiałe osoby potrafią zaniemówić w obliczu konieczności użycia języka obcego. Animacja językowa pomaga nabrać pewności siebie w posługiwaniu się drugim językiem. Dla uczestników

zajęć język obcy staje się mniej „obcy”, a spotkanie z osobą z innego kraju nie wywołuje w nich strachu i blokady.

4. Chusta KLANZY- tęczowa szkoła

Chusta KLANZY proponowana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA to pomoc dydaktyczna, która zyskała ogromną rzeszę sympatyków. Zabawy z chustą mogą spełniać różne cele dydaktyczne, a jedno działanie może ćwiczyć różne umiejętności. Zabawy te łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta KLANZY dostarcza wielu wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadza tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje. Jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie jak zachęcić dzieci do działania w grupie.

Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie: 
• zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę, 
• zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, 
• zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy, 
• metody, określane czasami jako gry dydaktyczne, polegające na przedstawianiu określonych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł, 
• gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu z różnych stron, z włączeniem doświadczenia i dotychczasowej wiedzy uczestników, 
• metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników, 
• działania parateatralne – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu, 
• zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań, 
• zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.

5. Skąd się wzięła animacja w naszej szkole?

W dniach od 9 do 12 grudnia 2009 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo odbyło się spotkanie animatorów językowych z nauczycielami, dyrektorami domów kultury, założycielami organizacji pozarządowych zajmującymi się organizowaniem spotkań młodzieży z Polski i Niemiec. Forum zostało zorganizowane w kooperacji między MDSM Mikuszewo i stowarzyszeniem Turmvilla e.V., Bad Muskau. Nasz rejon reprezentowała nauczycielka języka niemieckiego z Gimnazjum w Ociążu Pani Renata Jakubczyk.

Forum służyło wymianie doświadczeń w stosowaniu animacji językowej oraz opracowaniu nowych propozycji metodycznych. Istotnym elementem forum był jego roboczy charakter: praktyczny wymiar warsztatów i dyskusji, bazowanie na osobistym doświadczeniu referentów i uczestników.

12 maja 2010 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego z Gminy i Miasta Nowe

Skalmierzyce „Animacja - cudowne lekarstwo na nudę”( „Animation- ein Wundermittel gegen die Langeweile”)

Spotkanie prowadziła wspomniana wyżej Pani Renata Jakubczyk - nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum, koordynatorka polsko – niemieckich spotkań młodzieży w ramach wieloletniej współpracy z partnerską szkołą w Niemczech. Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli z animacją językową, jako praktyczną metodą pracy z grupami, która wspiera naukę języka obcego w formie zabawy, rozwija kreatywność i partycypację, niweluje bariery językowe oraz pokazuje, że komunikacja może przynieść efekty także przy niewielkiej znajomości drugiego języka.

6. Animacja w praktyce.

Koordynatorzy polsko niemieckiej wymiany młodzieży w szkole podstawowej oraz gimnazjum w Ociążu od ponad 10 lat współpracują z PNWM - Jugendwerk. Przy każdym spotkaniu z niemieckimi partnerami z Gimnazjum im. Erwina Strittmattera w Sprembergu czy Katolicką Szkołą St. Alfonsa w Berlinie następuje moment pierwszego spotkania uczniów, nauczycieli. Dzięki animacji, grom integracyjnym oraz oczywiście zabawom z chustą Klanzy chwile te stają się niezapomnianą przygodą ułatwiającą przełamanie lodów czy nawiązanie pierwszych kontaktów. Lekcje języków obcych stają się kolorowym wyzwaniem i zabawą, dzięki której uczniowie nie tylko dobrze czują się w szkole, lecz także czynią widoczne postępy w nauce języka angielskiego i niemieckiego.

7. Przykładowe rodzaje animacji

8. Gorąco polecamy

www.pnwm.org

www.klanza.org

www.ppmajezdnia.org

Galeria Zdjęć