Czwartek, 29.9.2022
Name days: Michalina / Michał / Rafał
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Narzędzia w działaniu

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W październiku 2014r. rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Narzędzia w działaniu”, której celem było upowszechnienie wykorzystywania podczas lekcji ciekawych rozwiązań dydaktycznych. Instytut Badań Edukacyjnych przygotował Bazę Dobrych Praktyk zawierającą ćwiczenia oraz zadania wspierające kształcenie tych umiejętności uczniów, które podczas badań i na egzaminach gimnazjalnych okazały się ich słabszą stroną.

Na potrzeby programu „Narzędzia w działaniu” utworzono pakiet zadań i połączono je w tzw. tematyczne koszyki przedmiotowe, w których znajdowały się materiały pomocne w organizowaniu lekcji z różnych przedmiotów. W ramach przedsięwzięcia, nauczyciele szkół gimnazjalnych wykorzystywali zamieszczone tam narzędzia w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć lekcyjnych. Do współpracy zaproszono ponad 800 szkół z całej Polski. Akcja została skierowana do nauczycieli ośmiu przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, geografii, chemii, fizyki i biologii. Rolą nauczycieli było wykorzystanie wybranych przez siebie jednostek wdrożeniowych podczas lekcji i omówienie ich z gimnazjalistami.

Z naszego gimnazjum w akcji wzięło udział dwoje nauczycieli: pani Sylwia Naskręcka (fizyka) oraz pani Stanisława Wawrzyniak (biologia i chemia). „Narzędzia w działaniu” dały nauczycielom możliwość prowadzenia urozmaiconych zajęć. Sprawiły, że stały się one jeszcze bardziej atrakcyjne dla uczniów. Proponowane zadania były dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli, więc pomogły osiągnąć lepsze efekty w dydaktyce. Ponadto udział w akcji sprzyja promocji i budowie pozytywnego wizerunku szkoły.

Na zakończenie akcji został zorganizowany konkurs „Lekcja z zadaniami – lekcja, która wiele zmieniła” polegający na napisaniu przez nauczyciela komentarza do wcześniej opublikowanego przez niego tzw. miniraportu. W komentarzu należało wyjaśnić w jaki sposób przeprowadzona lekcja z wykorzystaniem zadania w ramach akcji „Narzędzia w działaniu” kształtowała umiejętności zapisane w podstawie programowej i zmieniała dotychczasowy sposób pracy przy realizacji danego tematu. W konkursie wzięła udział pani Sylwia Naskręcka, której praca uzyskała najwyższą punktację, zdobywając I miejsce.

Udział w przedsięwzięciu zapewnił nauczycielom wiele korzyści: profesjonalne warsztaty prowadzone przez ekspertów IBE, merytoryczne wsparcie ze strony specjalistów przedmiotowych, możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, podnoszenie własnych kompetencji, certyfikaty potwierdzające udział w akcji i zdobyte doświadczenie oraz możliwość skorzystania ze szkolenia e-learningowego.

Akcja „Narzędzia w działaniu” zakończyła się 31 marca 2015r. 

Galeria Zdjęć