Czwartek, 6.10.2022
Name days: Artur / Bronisława / Monika
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Forum szkolne - plany na przyszłość

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 10 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Ociążu odbyło się spotkanie przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli. Celem zebrania była modyfikacja koncepcji pracy szkoły. Podczas forum pani Dyrektor Katarzyna Kaźmierczak przedstawiła swój program autorski „Uwierzyć w siebie”, który skierowany jest do wszystkich uczniów. Główne założenia tego programu to odkrywanie twórczych możliwości tkwiących w uczniach oraz zmotywowanie ich do nauki przy współpracy z rodzicami i nauczycielami poprzez:

- rozbudzanie i wspieranie rozwoju naturalnych zdolności uczniów,

- zmianę wyobrażeń na temat własnych możliwości,

- oszacowanie własnych zdolności,

- eliminację przywiązania do własnych braków i niskiej samooceny,

- uskrzydlanie uczniów,

- doświadczanie sukcesu, który dodaje wiary we własne siły i motywuje do dalszej nauki.

 Powyższe cele można osiągnąć zapewniając uczniom dobrze zorganizowaną przestrzeń edukacyjną w szkole jak i poza nią z nowoczesną bazą dydaktyczną, przy współudziale dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej. Zaplanowano szkolenia nauczycieli z zakresu tutoringu i coachingu w celu doskonalenia indywidualnej pracy z uczniem i pracy zespołowej.

 Pani Dyrektor zamierza kontynuować współpracę z uczelniami wyższymi. W najbliższym czasie do ich grona dołączy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Katedra Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Weterynarii. Od przyszłego roku szkolnego wspólnie z partnerami z niemieckich szkół będziemy realizowali projekt ekologiczny - „Z energią wiatru, słońca i wody”. Dla uczniów pasjonujących się fotografią zostaną zorganizowane cykliczne warsztaty w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej odbywać się będą zajęcia z programowania. Mają temu służyć zakupione już roboty edukacyjne Dash i Dot. Zabawa i praca z nimi będzie uczyła dzieci myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów.

 Następnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawili swoje propozycje działań na przyszły rok: popołudniowe zajęcia sportowe, prowadzenie przez uczniów wybranych zajęć, czerwiec miesiącem bez mundurka,  zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, możliwość korzystania z dystrybutorów z wodą, dzień gofrów, dzień lodów, możliwość gry w piłkarzyki podczas przerw według opracowanego harmonogramu, sklepik w szkole, szkolny konkurs interdyscyplinarny „OMNIBUS”, zorganizowanie turniejów sportowych (gra w piłkę nożną i palanta).

 Rodzice zabrali głos w sprawie i – dziennika, stroju szkolnego w okresie letnim i używania przez uczniów telefonów komórkowych  na terenie szkoły. Zaplanowali także Olimpiadę sportową z udziałem rodziców. Pani bibliotekarka Jolanta Wieleba przedstawiła założenia programu „Narodowe Czytanie” w celu uzyskania opinii rodziców i samorządów uczniowskich obu szkół oraz akceptacji udziału placówki w Priorytecie 3 MEN na rok szkolny 2016/2017.


Galeria Zdjęć