Czwartek, 29.9.2022
Name days: Michalina / Michał / Rafał
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

15 lat minęło...

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W 95 rocznicę urodzin niezwykłego człowieka w dziejach Polski i świata, papieża Jana Pawła II,czyli 18 maja 2015r. odbyły się w Zespole Szkół w Ociążu obchody uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły połączone z jubileuszem 15 – lecia istnienia Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz wymiany międzynarodowej uczniów.

Uroczystość zgromadziła wielu szacownych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Pan Zbigniew Buńczyk z małżonką radca ambasady RP w Berlinie, Pan Kazimierz Sipka przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Pan Józef Marciniak wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Pan Zdzisław Mielczarek sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Pan Daniel Mituła kierownik Referatu Oświaty, dyrektorzy partnerskich szkół wymiany polsko – niemieckiej: Pani Ricarda Bielsky Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Marii w Berlinie, Pan Elmar Schollmeier z małżonką Reginą Dyrektor Gimnazjum im. Erwina Strittmattera w Sprembergu, a także Pani Ursula Schweers – Merfort nauczycielka Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Alfonsa w Berlinie, członkowie Komisji Oświaty wraz z przewodniczącym Panem Stanisławem Pawlakiem, Pan dr Grzegorz Grzegorczyk wykładowca Politechniki Poznańskiej, komendant Policji w Nowych Skalmierzycach Pan kom. Klaudiusz Woźniak, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, przewodniczący Rady Rodziców szkoły podstawowej Pan Zbigniew Nowacki oraz gimnazjum Pan Piotr Lis oraz przyjaciele szkoły: Państwo Anna i Kazimierz Nowaccy, Elżbieta i Andrzej Mitoraj, Urszula i Józef Perlik.

Obchody święta Patrona Szkoły rozpoczęła uroczysta msza święta, odprawiona w kościele parafialnym w Ociążu przez proboszcza ks. kan. Rafała Sobieraja. Podczas kazania ksiądz Rafał Sobieraj przypomniał wszystkim zgromadzonym przebieg drogi wyboru i ustanowienia papieża Jana Pawła II patronem Zespołu Szkół w Ociążu. Po uroczystym nabożeństwie, które stanowiło pierwszą część obchodów jubileuszowych nastąpił przemarsz społeczności uczniowskiej oraz zaproszonych gości do budynku Zespołu Szkół, gdzie w murach gimnazjum uczniowie wraz z wychowawcami uczcili pamięć o Janie Pawle II, oddając pokłon przed tablicą Patrona.

Hasłem przewodnim drugiej części uroczystości były słowa: Jan Paweł II patronem każdego dnia. Oficjalnego otwarcia obchodów 15 –lecia istnienia gimnazjum oraz wymiany międzynarodowej dokonała Pani Katarzyna Kaźmierczak Dyrektor Zespołu Szkół w Ociążu, która powitała wszystkich zaproszonych gości bardzo serdecznie, dziękując jednocześnie za przyjęcie zaproszenia i możliwość uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu dla naszej szkoły.

Po licznych przemówieniach ze stron zaproszonych gości jedno słowo wiedzie prym. To słowo to przyjaźń, która jest tak, jak powiedział Arystoteles: „jedną duszą w dwóch ciałach”. Jednak nie można mówić o przyjaźni bez porozumienia. A jak ważne jest wzajemne zrozumienie podkreśliła w swojej wypowiedzi Pani Ricarda Bielsky- Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Berlinie: „…tam, gdzie spotykają się ludzie, rośnie zrozumienie, gdzie jest zrozumienie, jest przyjaźń, a gdzie jest przyjaźń, jest również pokój”. Owocem tej przyjaźni jest właśnie 15 lat wzajemnego dialogu między polską szkołą w Ociążu, a partnerskimi szkołami w Berlinie i Sprembergu. Jak liczne kwiaty zakwitły i dojrzały, wydając owoce mogliśmy zobaczyć oglądając prezentację multimedialną pt. „Piętnaście lat minęło…” , która przypomniała wszystkim wzajemną integrację kulturowo – językową. Jednak tak obfite zbiory owoców wymian międzynarodowych nie byłyby możliwe, gdyby nie ogromna praca, pomoc i zaangażowanie wielu osób. Z tego względu, w dowód wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie przybyłym gościom wręczone zostały podziękowania w formie starodruku.

Zwieńczeniem części oficjalnej był występ artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Ociążu, którego motyw przewodni podkreślał wielki autorytet i osobowość świętego Jana Pawła II. Człowieka, podziwianego przez cały świat, który nie lękał się ludzi, ściskał setki rąk białych i czarnych. Potwierdzeniem powyższych słów, a przede wszystkim ich realizacji w życiu był zaprezentowany układ taneczny z szarfami i flagami państw europejskich, pokazujący wzajemną integrację uczniowską.

Część artystyczną zakończyła piosenka M. Jacksona „To jest nasz świat”, której wymownym gestem były wyciągnięte dłonie najmłodszych dzieci w stronę zaproszonych gości i gospodarzy, a następnie wspólne ich uniesienie na znak pokoju i miłości, o której mówił Jan Paweł II podczas całego pontyfikatu.

Na zakończenie obchodów uroczystości jubileuszowych zgromadzonych gości zaproszono do obejrzenia przygotowanych wystaw fotograficznych: „Nasza szkoła dawniej i dziś” oraz „Wymiana międzynarodowa w obiektywie”, a także wernisażu jako wystawy poplenerowej, której motywem przewodnim była ikona. Na wszystkich gości na koniec czekał słodki poczęstunek w formie jubileuszowego tortu.

Katarzyna Delinger

Galeria Zdjęć